Mặt bằng

Mặt bằng Dự án Vinhomes

Mặt bằng tầng 2 – 22 Aqua 1

AQUA 1 (Mặt bằng tầng 2 – 22) Xây dựng ♦ Số tầng: 50 tầng ♦ Loại hình phát triển: • Căn hộ cao cấp 1-4 phòng ngủ • Offcetel • Biệt thự trên không (penthouse) ♦ Số lượng căn/sàn: 16 căn ♦ Số lượng thang máy: 12 thang ♦ Thang bộ (thang thoát hiểm): 2 […]

Mặt bằng tầng 23 Aqua 1

AQUA 1 (Mặt bằng tầng 23) Xây dựng ♦ Số tầng: 50 tầng ♦ Loại hình phát triển: • Căn hộ cao cấp 1-4 phòng ngủ • Offcetel • Biệt thự trên không (penthouse) ♦ Số lượng căn/sàn: 16 căn ♦ Số lượng thang máy: 12 thang ♦ Thang bộ (thang thoát hiểm): 2 thang 3 […]

Mặt bằng tầng 24 – 41 Aqua 1

AQUA 1 (Mặt bằng tầng 24 – 41) Xây dựng ♦ Số tầng: 50 tầng ♦ Loại hình phát triển: • Căn hộ cao cấp 1-4 phòng ngủ • Offcetel • Biệt thự trên không (penthouse) ♦ Số lượng căn/sàn: 16 căn ♦ Số lượng thang máy: 12 thang ♦ Thang bộ (thang thoát hiểm): 2 […]

Mặt bằng tầng 42 – 47 Aqua 1

AQUA 1 (Mặt bằng tầng 42 – 47) Xây dựng ♦ Số tầng: 50 tầng ♦ Loại hình phát triển: • Căn hộ cao cấp 1-4 phòng ngủ • Offcetel • Biệt thự trên không (penthouse) ♦ Số lượng căn/sàn: 16 căn ♦ Số lượng thang máy: 12 thang ♦ Thang bộ (thang thoát hiểm): 2 […]

Mặt bằng tầng điển hình Aqua 2

AQUA 2 (Mặt bằng tầng điển hình) Xây dựng ♦ Số tầng: 50 tầng ♦ Loại hình phát triển: • Căn hộ cao cấp 1-4 phòng ngủ • Offcetel • Biệt thự trên không (penthouse) ♦ Số lượng căn/sàn: 12 căn ♦ Số lượng thang máy: 8 thang ♦ Thang bộ (thang thoát hiểm): 2 thang […]

Mặt bằng tầng 23 Aqua 2

AQUA 2 (Mặt bằng tầng 23) Xây dựng ♦ Số tầng: 50 tầng ♦ Loại hình phát triển: • Căn hộ cao cấp 1-4 phòng ngủ • Offcetel • Biệt thự trên không (penthouse) ♦ Số lượng căn/sàn: 12 căn ♦ Số lượng thang máy: 8 thang ♦ Thang bộ (thang thoát hiểm): 2 thang 3 […]

Mặt bằng tầng 42 – 47 Aqua 2

AQUA 2 (Mặt bằng tầng 42 – 47) Xây dựng ♦ Số tầng: 50 tầng ♦ Loại hình phát triển: • Căn hộ cao cấp 1-4 phòng ngủ • Offcetel • Biệt thự trên không (penthouse) ♦ Số lượng căn/sàn: 12 căn ♦ Số lượng thang máy: 8 thang ♦ Thang bộ (thang thoát hiểm): 2 […]

Mặt bằng tầng điển hình Aqua 3

AQUA 3 (Mặt bằng tầng điển hình) Xây dựng ♦ Số tầng: 42 tầng ♦ Loại hình phát triển: • Căn hộ cao cấp 1-4 phòng ngủ • Offcetel • Biệt thự trên không (penthouse) ♦ Số lượng căn/sàn: 12 căn ♦ Số lượng thang máy: 8 thang ♦ Thang bộ (thang thoát hiểm): 2 thang […]

Mặt bằng tầng 23 Aqua 3

AQUA 3 (Mặt bằng tầng 23) Xây dựng ♦ Số tầng: 42 tầng ♦ Loại hình phát triển: • Căn hộ cao cấp 1-4 phòng ngủ • Offcetel • Biệt thự trên không (penthouse) ♦ Số lượng căn/sàn: 12 căn ♦ Số lượng thang máy: 8 thang ♦ Thang bộ (thang thoát hiểm): 2 thang 3 […]

Mặt bằng tầng 34 – 39 Aqua 3

AQUA 3 (Mặt bằng tầng 34 – 39) Xây dựng ♦ Số tầng: 42 tầng ♦ Loại hình phát triển: • Căn hộ cao cấp 1-4 phòng ngủ • Offcetel • Biệt thự trên không (penthouse) ♦ Số lượng căn/sàn: 12 căn ♦ Số lượng thang máy: 8 thang ♦ Thang bộ (thang thoát hiểm): 2 […]

  • 1
  • 2